Մատուցվող ծառայություններ

Ի՞նչ ենք մենք անում

Ստորև համառոտ ներկայացնենք մեր առաջարկները

Հաշվապահական հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառման ծառայությունների ողջ փաթեթը ցանկացած չափի և ոլորտի ընկերության համար

Մանրամասն

ԵՏՄ
փաթեթներ

ԵՏՄ մաքսային կարգավորումներին և կանոններին համապատասխան ողջ առևտրային փաստաթղթավորման պատրաստում

Մանրամասն

Հաշվապահության վերականգնում

Ամբողջական փաթեթ՝ կազմակերպության փաստաթղթերի ամբողջականության ստուգումից մինչև հարկային վճարումների վերահաշվարկ

Մանրամասն

Հաշվապահության
ստուգում

Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման որակի և վիճակի մանրակրկիտ ստուգում, հետագա խորհրդատվության հնարավորությամբ

Մանրամասն

Կազմակերպության ստեղծում

Կազմակերպության ստեղծմանը առընչվող ծառայությունների ողջ փաթեթ՝ անվան ընտրությունից մինչև գրանցում

Մանրամասն

Այլ
ծառայություններ

Տրիադա Կոնսալտինգ ընկերության կողմից տրամադրվող այլ ծառայություններին կարող եք ծանոթանալ ստորև

Մանրամասն

ՏՐԻԱԴԱ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ

Մեր մասին

Ծանոթացեք մեր ընկերության գործունեությանն ու աշխատակազմին

ՏՐԻԱԴԱ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ՍՊԸ

Կազմակերպությունը ստեղծվել է 2010 թվականի դեկտեմբերի 6-ին՝ որպես «ՏԴ Կոնսալտինգ» ՍՊԸ։ 2015 թվականին վերանվանվել է «Տրիադա Կոնսալտինգ» ՍՊԸ-ի։

Թվերի լեզվով

Փաստեր մեր մասին

Այս թվերը սոսկ վիճակագրական տվյալներ չեն, այլ մեր ընկերության վստահելիության և փորձառության ապացույցներ

1տարի շուկայում
1+ գործընկեր
1+ Հարկային մարիմինների գործողությունների գանգատարկում

(բավարարված՝ 98)

<
Եկեք Համագործակցենք

Մենք կդառնանք ձեր ներկայացուցիչը ոլորտում

Ապահովագրեք ձեր բիզնեսը հարկային ռիսկերից